Giải pháp cho ngân hàng và tổ chức tài chính

Bóc tách thông tin

Bóc tách thông tin

Số hóa và bóc tách thông tin tự động từ báo cáo tài chính, thư tín dụng, hợp đồng. Giúp tự động hóa các quy trình nghiệp vụ của các ngân hàng, tổ chức tài chính

UiPath | Blue Prism

UiPath | Blue Prism

Công cụ số chuyên biệt Blue Prism và UiPath Robot có khả năng biến nội dung phi cấu trúc thành thông tin có cấu trúc, thông tin hữu ích

Mobile Capture

Mobile Capture

Trích xuất nội dung qua hình ảnh từ tài liệu giấy và qua cả hình ảnh từ tài liệu kỹ thuật số như máy tính bảng và điện thoại thông minh

Giải pháp cho các cơ quan nhà nước

Công tác văn thư

Công tác văn thư

Hỗ trợ cán bộ văn thư trong việc xử lý văn bản đi và đến

Lưu trữ

Lưu trữ

Hệ thống quản lý hồ sơ lưu trữ điện tử đáp ứng các quy định của nhà nước

Công báo điện tử

Công báo điện tử

GAZ hỗ trợ tiếp nhận văn bản từ nhiều nguồn và xử lý chúng theo cách đơn giản và tiện dụng nhất

Giải pháp cho doanh nghiệp

Xử lý biểu mẫu tự động

Xử lý biểu mẫu tự động

Giảm chi phí xử lý thủ công bằng cách tự động hóa việc thu thập dữ liệu từ mọi loại biểu mẫu

Quản lý hồ sơ tài liệu

Quản lý hồ sơ tài liệu

Phục vụ nhu cầu lưu trữ thông tin khối lượng hồ sơ, tài liệu lớn của các doanh nghiệp giúp dễ dàng tra cứu và đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin cao

Xử lý hóa đơn, hợp đồng

Xử lý hóa đơn, hợp đồng

Số hóa, bóc tách và tìm kiếm thông tin trên hóa đơn

Sản phẩm

Finereader 80X77

ABBYY FineReader PDF

Chỉnh sửa, chuyển đổi và so sánh các tệp PDF và bản quét PDF và OCR.

Finereader 80X77

ABBYY FlexiCapture

OCR, ICR, OMR, OBR, và thu thập tài liệu từ hệ thống ERP vào ECM

Finereader 80X77

M-Files

Quản lý nội dung hiệu quả. Quản lý nội dung thông minh